Staré pověsti České (květen - říjen)

Tématická naučná výstava o české historii, kterou Vás provede bájná kněžna Libuše nebo Praotec Čech.

Výstava je ztvárněna na velkých obrazech, figurínách a její prohlídka je doprovázena vyprávěním k jednotlivých bájím a pověstem.

Dětským kolektivům jsou v rámci vzdělávání pokládány otázky a úkoly za odměnu a výklad je veden metodou" škola hrou".

Během prohlídky si návštěvníci zahrají na zemní lid a také na kovkopy, kdy "ochutnají" dřinu tehdejších dělníků".

V dílničkách si pak děti sami nebo s pomocí naší lektorky tvoří vlastní výrobek.

 

Dýňování (září - říjen)

V druhé polovině září a říjnu kombinujeme výstavu Starých pověstí ještě s akcí Dýňování. Pro děti je připravena strašidelná stezka odvahy plná bubáků, strašidel, pavouků apod. Dětičky zde pomocí různých úkolů, kdy musí překonat svůj strach, vysvobozují pohádkovou bytost.

V dílničkách pak děti, ale někdy i dospělí tvoří výrobek tématicky zvolený (dýně, strašidla, netopýry...)